zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Uitkering > Uitkering en bezwaar maken

Uitkering en bezwaar maken

Termijn voor bezwaar

Het kan zijn dat u een schriftelijk besluit van de gemeente of de uitkeringsinstantie. De beslissing kan een aanpassing, stopzetting of terugvordering van een uitkering inhouden. Deze brief is de beschikking.

U hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met deze beslissing. U kunt dan in bezwaar gaan. De overheid is dan verplicht om haar besluit te heroverwegen. Let wel op: de termijn voor het instellen van een bezwaar is maar 6 weken! Als u die termijn laat verstrijken, is de beslissing van de uitkerende instantie onherroepelijk (onaantastbaar) geworden. Bezwaar maken? Neem tijdig contact met mij op!
Meer weten?
Neem contact op!

Voorlopige voorzieningen

Soms is spoed geboden, bijvoorbeeld omdat een uitkering is beƫindigd en u daardoor geen inkomen heeft. Ik kan dan voor u een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Vaak kan deze zitting al binnen enkele dagen plaatsvinden.

De rechter treft vervolgens een "voorlopige voorziening": een tijdelijke beslissing die zal gelden zolang op het bezwaar nog niet is besloten. Af en toe - meestal als alles al erg duidelijk is - treft de rechtbank geen voorlopige beslissing, maar neemt toch meteen een definitieve beslissing. U heeft een voorlopige voorziening nodig? Neem snel contact met mij op!

Beslissing op bezwaar

Bezwaar wordt door de bezwarencommissie van de gemeente of van de uitkeringsinstantie zelf behandeld. Deze geeft dan een advies aan de gemeente of de uitkeringsinstantie, die vervolgens een zogenaamde beslissing op bezwaar neemt. Ook met deze beslissing kunt u het oneens zijn. U heeft dan de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik kan u bijstaan in uw bezwaar tegen gemeente of uitkeringsinstantie. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven.

Ik ben zowel advocaat als bestuurskundige. Hierdoor heb ik veel ervaring met bestuursrecht en goed inzicht in het (dis)functioneren van de overheid. Ik kan u dus goed adviseren. U kunt daardoor een weloverwogen beslissing kan nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Meestal kan ik op basis van een een toevoeging ("pro deo") werken of anders een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Problemen met uw uitkering?
Problemen met UWV of de gemeente? Ik kan u dan helpen! Verder lezen...
Procederen tegen de overheid
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) regelt deze procedures. Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...
Uitkering en in beroep gaan
Tegenvallende beslissing op bezwaar? Dan kunt u in beroep! Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!