zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Uitkering > Uitkering en in beroep gaan

Uitkering en in beroep gaan

Termijn voor beroep

U heeft bezwaar gemaakt tegen een overheidsbesluit, maar u heeft geen gelijk gekregen? U kunt dan in beroep gaan. Let wel op: de termijn voor het instellen van beroep is maar 6 weken! Als u die termijn laat verstrijken, is de beslissing van de gemeente of de uitkerende instantie onherroepelijk geworden. Zelfs op de allerlaatste dag van deze 6 weken kan deze termijn nog worden gered! U wilt in beroep gaan? Neem contact met mij op!

Bestuursrechter

Beroep wordt door de bestuursrechter bij de rechtbank behandelt. Deze bekijkt de beslissing van de uitkeringsinstantie opnieuw. De rechtbank oordeelt of de uitkeringsinstantie in redelijkheid tot dit besluit had kunnen komen en of aan alle formele vereisten is voldaan. Voor de behandeling door de rechtbank bent u altijd griffiegeld verschuldigd. Meestal zal dit echter worden gematigd, omdat u vaak recht zult hebben op een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Voorlopige voorzieningen

Soms is spoed geboden, bijvoorbeeld omdat een uitkering meteen is beƫindigd. Net als in de bezwaarfase kan ik in de beroepsfase voorlopige voorzieningen bij de rechtbank vragen. Vaak kan deze zitting al binnen enkele dagen plaatsvinden.

De rechter treft vervolgens een zogenaamde "voorlopige voorziening": een tijdelijke beslissing die zal gelden zolang het beroep nog niet is besloten. Af en toe - als eigenlijk alles al erg duidelijk is - neemt de rechtbank geen voorlopige beslissing, maar toch meteen een definitieve beslissing.U heeft een voorlopige voorziening nodig? Neem snel contact op!

Hoger beroep

Ook met de beslissing van de rechtbank kunt u het oneens zijn. U heeft dan nog een mogelijkheid: hoger beroep bij het Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken na de beslissing van de rechtbank. Helaas moet u hier ook weer griffiegeld betalen.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik kan u bijstaan in uw beroepsprocedure tegen gemeente of uitkeringsinstantie. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven.

Ik ben zowel advocaat als bestuurskundige. Hierdoor heb ik veel ervaring met bestuursrecht en goed inzicht in het (dis)functioneren van de overheid. Ik kan u dus goed adviseren. U kunt daardoor een weloverwogen beslissing kan nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Meestal kan ik op basis van een een toevoeging ("pro deo") werken of anders op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Problemen met uw uitkering?
Problemen met UWV of de gemeente? Ik kan u dan helpen! Verder lezen...
Procederen tegen de overheid
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) regelt deze procedures. Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...
Uitkering en bezwaar maken
Oneens met een uitkeringsinstantie? Ik kan u dan bijstaan! Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!