zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Uitkering

Problemen met uw uitkering?

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen. Sommige uitkeringen worden door het UWV verstrekt. Dit zijn uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/Wajong) of werkloosheid (WW). Andere uitkeringen worden door de Svb (Sociale Verzekeringsbank) verstrekt. Dit zijn sociale voorzieningen als kinderbijslag, AOW-uitkeringen en het persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente verstrekt de bijstand, officieel de WWB.

Einde uitkering en terugvordering

Soms bent u het oneens met de uitkeringsinstantie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een uitkeringsinstantie of gemeente van mening is dat u niet (langer) in aanmerking komt voor een bepaalde uitkering. Of dat u uitkering zal worden verlaagd, bijvoorbeeld na een herkeuring.

Soms betekent dit ook dat u te veel uitkering heeft ontvangen. Vaak is de beslissing dan ook dat u het te veel ontvangen bedrag terug zou moeten betalen (terugvordering). Is uw uitkering stopgezet of verlaagd? Heeft u een besluit tot terugvordering ontvangen? Neem direct contact met mij op! U heeft namelijk maar 6 weken om bezwaar te maken!

Boete en maatregel

Het kan ook zijn dat men van mening is dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u te weinig gesolliciteerd zou hebben, of als u niet, te weinig of te laat de vereiste inlichtingen zou hebben verstrekt. De uitkeringsinstantie kan dan een maatregel opleggen (tijdelijke verlaging van de uitkering bijvoorbeeld) of een boete.

Als er een verdenking van fraude is, kan dit leiden tot beƫindiging van het recht op uitkering en tot terugvordering van de tot dan toe verleende uitkering. U heeft een boetebesluit ontvangen? Is u een maatregel opgelegd? Dan moet u tijdig bezwaar maken! Neem snel contact met mij op!

Beschikking

In al deze gevallen ontvangt u een schriftelijk besluit van de gemeente of de uitkeringsinstantie. Dit is de beschikking. U hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met deze beslissing. U kunt dan bezwaar maken. Let wel op: de termijn voor het instellen van een bezwaar is maar 6 weken! Neem dus zo snel mogelijk contact met mij op! lees hier meer over bezwaar maken.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw geschil met een uitkeringsinstantie. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven.

Ik ben zowel advocaat als bestuurskundige. Hierdoor heb ik veel ervaring met bestuursrecht en goed inzicht in het (dis)functioneren van de overheid. Ik kan u dus goed adviseren. U kunt daardoor een weloverwogen beslissing kan nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Meestal kan ik op basis van een een toevoeging ("pro deo") werken of anders een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Procederen tegen de overheid
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) regelt deze procedures. Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...
Uitkering en bezwaar maken
Oneens met een uitkeringsinstantie? Ik kan u dan bijstaan! Verder lezen...
Uitkering en in beroep gaan
Tegenvallende beslissing op bezwaar? Dan kunt u in beroep! Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!