zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Kosten > Toevoegingen

Toevoegingen

Vrije toegang tot de rechter is een belangrijk onderdeel van de rechtstaat. Helaas zijn hier kosten aan verbonden, onder andere die voor een advocaat. Om ook voor lagere inkomens de rechter toegankelijk te houden, bestaat er de mogelijkheid voor een toevoeging.

Dit is gesubsidieerde rechtsbijstand. Vroeger stond dit ook bekend als 'pro-deo advocaat' of 'advocaat van onvermogen'. Een groot deel van mijn honorarium wordt dan door de overheid betaald. Andere kosten, zoals die van deurwaarders en van griffiegelden, zijn beduidend lager. De instantie die toevoegingen verleent is de Raad voor Rechtsbijstand.

Zaaksbelang

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging, is in de eerste plaats afhankelijk of het financieel belang groot genoeg is. Op dit moment geldt een minimumgrens van een op geld waardeerbare belang van € 500 of meer. Een tweede criterium is of de zaak in het kader van uw beroep of eigen bedrijf of hobby is. Voor deze zaken is namelijk (meestal) geen toevoeging mogelijk.

Inkomen en vermogen

Vervolgens is uw inkomen en vermogen in het tweede kalenderjaar dat aan het huidige jaar vooraf gaat (het peiljaar) het belangrijkste criterium. De toevoeging zal worden afgewezen als uw belastbaar gezinsinkomen en/of uw vermogen de toegestane grenzen overschrijdt.

Bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de exacte inkomensgrenzen vinden voor een toevoeging. Ik doe voor u de aanvraag van de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage en kosten

Ook al wordt een groot gedeelte van mijn werkzaamheden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand, u zult altijd een eigen bijdrage moeten betalen. De omvang van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw inkomen. In 2017 bedraagt de minimum eigen bijdrage € 196,--. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u ook meer informatie over de eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage ontvangt u van mij een factuur op het moment dat deze is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Naast de eigen bijdrage zult u eventuele griffierechten en kosten van derden (onder andere getuigen en deskundigen) moeten betalen. Deze vallen niet onder de vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten van de de deurwaarder vallen wel weer onder de toevoeging en het griffiegeld is verlaagd.
Meer over griffiegeld

Peiljaarverlegging

Soms is het mogelijk om peiljaarverlegging te vragen. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan niet naar het inkomen en vermogen in het peiljaar, maar naar het inkomen en vermogen in het huidige jaar. De mogelijkheid tot peiljaarverlegging bestaat in twee gevallen:
  1. indien de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging verleent omdat uw belastbaar gezinsinkomen en/of uw vermogen de toegestane grenzen van het peiljaar overschrijdt; het inkomen is nu echter lager.
  2. indien de Raad voor Rechtsbijstand wel een toevoeging verleent maar een (te) hoge eigen bijdrage heeft bepaald op grond van uw inkomen in het peiljaar; het inkomen is nu echter lager.
In beide gevallen kunt u om peiljaarverlegging verzoeken. Als grens geldt dat uw huidige belastbaar (gezins)inkomen op dit moment 15% lager is dan in het peiljaar.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik sta u graag bij als advocaat. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Dan weet u in ieder geval wat de kansen en risico's zijn. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo") (meestal particulieren) of een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is het incassotarief of een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Griffiegeld
Griffiegeld is een soort entreegeld bij de rechtbank Verder lezen...
Incassokosten
Wat zijn incassokosten eigenlijk en hoe worden deze berekend? Verder lezen...
Incassotarief
Bij incassozaken kan ik no-cure-less-pay met u afspreken Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Proceskosten en procesrisico
Een vast onderdeel van een vonnis: wie betaalt de kosten? Verder lezen...
Rechtsbijstands­verzekering
Dan heeft u recht op vrije keuze van uw advocaat! Verder lezen...
Tarieven
Ik maak vooraf duidelijk afspraken met u over mijn tarief! Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!