zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Kosten > Rechtsbijstands­verzekering

Rechtsbijstands­verzekering

Rechtsbijstandsverzekeraars (DAS, ARAG, SRK) geven er meestal de voorkeur aan uw zaak door een eigen jurist te laten behandelen. Vooral omdat dit goedkoper zou zijn: een deskundige externe advocaat kost alleen maar geld....en dat gaat ten koste van de winst van de verzekeraar!

Wanneer er sprake is van een belangenconflict, had u als verzekerde altijd al recht op vrije advocaatkeuze. Van een belangenconflict is - bijvoorbeeld - sprake als uw wederpartij bij dezelfde verzekeraar voor rechtsbijstand is verzekerd.

Vrije advocaatkeuze

Ondanks hevige tegenstand van rechtsbijstandsverzekeraars, heeft het Europees Hof van Justitie besloten dat u als verzekerde altijd het recht heeft op de vrije keuze van uw advocaat. Dit was wel tegen het zere been van de rechtsbijstandsverzekeraars! Voor u betekent dit dat u uw rechtsbijstandsverzekering kunt vragen het dossier door mij te laten behandelen.

Het maakt daarbij niet uit of bijstand in deze procedure door een advocaat verplicht is of juist niet. Belangrijke voorbeelden van dit soort procedures zijn:
  • de kantonrechter (huurrecht, arbeidsrecht en vorderingen minder dan € 25.000)
  • de bestuursrechter (geschillen met de overheid: vergunningen, uitkeringen)
Ook bij deze procedures heeft u dus het recht te verzoeken ons kantoor de zaak te laten behandelen!

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft,
mag u altijd zelf uw advocaat kiezen!

Voorafgaande toestemming

Er gelden namelijk wel een paar voorwaarden. De verzekeraar moet toestemming hebben gegeven
  1. voor de procedure, en
  2. voor de rechtsbijstand door mijn kantoor.
Ik zal namens u een dekkingsstandpunt vragen aan uw verzekeraar. Dit is een korte, duidelijke omschrijving van het geschil, het belang van de zaak en een inschatting van de kans op succes. Ik verzoek uw verzekeraar om toestemming voor het starten van de procedure en voor rechtsbijstand door mijn kantoor. Als de verzekeringsmaatschappij hiermee instemt, worden mijn kosten gedekt door uw verzekering.

Kostenmaximum

Een volgende voorwaarde, of eigenlijk: beperking, is dat de kosten maximaal vergoed worden tot het zogenaamde kostenmaximum. Dit is een beperking die in uw polisvoorwaarden is opgenomen. In het verzoek om een dekkingsstandpunt vraag ik uw verzekeraar dit duidelijk aan te geven, zodat er later geen problemen voor u ontstaan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het kostenmaximum niet toereikend was.
Dossier overnemen van verzekeraar?
Neem contact op!

Geschillenregeling

Soms is er een geschil tussen u en de rechtsbijstandsverkering. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verzekeraar weigert een procedure voor u te starten, bijvoorbeeld omdat deze niet kansrijk zou zijn of het belang te klein. In veruit de meeste polisvoorwaarden is hiervoor een geschillenregeling opgenomen.

De verzekeraar legt dan haar standpunt ter beoordeling voor aan een externe advocaat. Deze mag u - meestal - zelf kiezen. U kunt mij als externe advocaat kiezen. Ik geef vervolgens een onafhankelijk oordeel (second opinion) over de verdere behandeling van uw zaak. De kosten van de second opinion komen ten laste van de verzekeraar.

Als ik een procedure voldoende kansrijk acht, dan moet de verzekeringsmaatschappij toestemming verlenen voor de procedure. Dan heeft u opnieuw het recht zelf uw advocaat te kiezen!

Zie ook:

Griffiegeld
Griffiegeld is een soort entreegeld bij de rechtbank Verder lezen...
Incassokosten
Wat zijn incassokosten eigenlijk en hoe worden deze berekend? Verder lezen...
Incassotarief
Bij incassozaken kan ik no-cure-less-pay met u afspreken Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Proceskosten en procesrisico
Een vast onderdeel van een vonnis: wie betaalt de kosten? Verder lezen...
Tarieven
Ik maak vooraf duidelijk afspraken met u over mijn tarief! Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!