zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Procederen > Proceskosten en procesrisico

Proceskosten en procesrisico

Als u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, dan zal de rechtbank uw wederpartij (meestal) veroordelen tot de betaling van de proceskosten.

Proceskosten

De vergoeding van proceskosten omvat het door u betaalde griffiegeld, de kosten voor de deurwaarder en de "advocaatkosten". Let op: de advocaatkosten zijn een door de rechtbank via vaste regels vastgestelde tegemoetkoming, die meestal maar een kwart tot een derde van de werkelijke kosten bedraagt! Een veroordeling in de volledige advocaatkosten is in Nederland alleen mogelijk als de kwestie een geschil over intellectueel eigendom betreft.
Lees hier meer over de
berekening van de proceskosten!

Procesrisico

Het mes snijdt echter aan twee kanten: het kan immers zijn dat de rechtbank u in het ongelijk stelt. De rechtbank zal u dan in de proceskosten van uw wederpartij veroordelen! Dit wordt het procesrisico genoemd.

Geen proceskostenveroordeling

In sommige kwesties is het onwaarschijnlijk dat het tot een proceskostenveroordeling van één van beide partijen komt. In het familierecht bijvoorbeeld oordeelt de rechtbank vrijwel altijd dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen, juist vanwege de familierelatie tussen de betrokkenen. In het bestuursrecht wordt de overheid meestal wel in de proceskosten veroordeeld, maar andersom gebeurt dit vrijwel nooit. Hier gaat het om bescherming van de burger.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag, of dat nu als eiser/verzoeker is of als verweerder. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Dan weet u in ieder geval wat de kansen en risico's zijn. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten, waronder ook het procesrisico. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo") of een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Griffiegeld
Griffiegeld is een soort entreegeld bij de rechtbank Verder lezen...
Hoe verloopt een procedure?
Hoe verloopt een procedure? Dagvaarding, conclusie, memorie, verzoekschrift, verweerschrift....etc, wat betekenen deze termen? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...
Procederen tegen de overheid
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) regelt deze procedures. Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!