zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Privacyverklaring

Privacyverklaring

De huidige stand van ICT en internet maken het bovendien mogelijk snel en flexibel te werken. Omdat ik een ICT-achtergrond heb, wil ik met mijn kantoor optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Alle werkprocessen zijn dan ook volledig gedigitaliseerd en - zover mogelijk - geautomatiseerd.

De beveiliging van deze gegevens (en dus uw privacy) is voor mij een continue zorg. Lees mijn privacyverklaring. Mijn telefoon- en faxnummmers zijn opgenomen in de database van ‘geheimhoudersnummers’ van de Nationale Politie. Dat houdt in dat opsporingsdiensten zoals de politie gesprekken via deze nummers niet mogen afluisteren of aftappen.

Via de dienst www.blommendaal-advocatuur.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij mijn verwerking houd ik mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-5-2017. U kunt deze ook downloaden via deze link.

Privacyverklaring Advocatenkantoor Blommendaal

 1. Gebruik van persoonsgegevens: door het gebruiken van mijn dienst(en) laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • Naam, adres en woonplaats;
  • Telefoon- en faxnummer(s);
  • E-mailadres(sen);
  • IP-adres;
  Voor het overige ben ik op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) verplicht om cliënten om een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te vragen en deze te bewaren.
 2. Registreren: bij bepaalde onderdelen van deze dienst moet u zich mogelijk eerst registreren. Na registratie bewaar ik via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat ik contact met u kan opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de diensten die u bij mij heeft afgenomen.
  Ik zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met mij sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn website kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 3. Reclame: ik kan u, naast de informatie op onze website, per e-mail en/of via social media op de hoogte brengen van mijn diensten.
 4. Contactformulier en nieuwsbrief: ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 5. Verstrekking aan derden: uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op mijn site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 6. Google Analytics: ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder hebben ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat ik de IP-adressen anonimiseren.
 7. Beveiliging: ik heb alle beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
 8. Websites van derden: deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan dus niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring: ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 10. Inzage en wijzigen van uw gegevens: voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
  P: Postbus 2730, 6201 JA Maastricht
  T: +31 (43) 260 04 06
  F: +31 (84) 832 45 11
  E: info@blommendaal-advocatuur.nl
  W: www.blommendaal-advocatuur.nl

Zie ook:

Algemene voorwaarden
Op mijn dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Verder lezen...
Contactgegevens
Alle contactgegevens van Advocatenkantoor Blommendaal Verder lezen...
Diensten
Alle diensten van Advocatenkantoor Blommendaal. Verder lezen...
Geschillenregeling
Advocatenkantoor Blommendaal kent een kantoorgeschillenregeling en is aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur. Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Over Serge Blommendaal
Een korte introductie van Serge Blommendaal, advocaat in Maastricht Verder lezen...
Over het kantoor
Wie ben ik? Waar kan ik u mee helpen? Wat kost het? Verder lezen...
Publicatielijst
Alle publicaties van Serge Blommendaal Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!