zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Betalen > Incassotarief

Incassotarief

Werken op basis van "no cure no pay" is Nederland voor advocaten verboden. Advocaten in Nederland zijn verplicht een kostendekkend tarief in rekening brengen. Alleen voor incassozaken kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het tarief afhankelijk is van het uiteindelijke resultaat. Geen "no cure no pay" maar "less cure no pay".

Percentage als tarief

Ik hanteer een tarief dat is afgeleid van het vroegere incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Overigens is dit wel alleen mogelijk bij onbetwiste vorderingen.
Lees meer
over incasso
.

Het honorarium (exclusief BTW en gemaakte kosten) wordt vastgesteld op een percentage van het uiteindelijk door de debiteur betaalde bedrag. Het percentage loopt af, naarmate het ontvangen bedrag hoger is:

  • over de eerste € 3.000,00: 15,00%
  • over het meerdere tot € 6.000,00: 10,00%
  • over het meerdere tot € 15.000,00: 8,00%
  • over het meerdere tot € 60.000,00: 5,00%
  • over het meerdere boven € 60.000,00: 3,00%

Als ook dit geen resultaat heeft opgeleverd en u wilt geen verdere stappen ondernemen, dan bent u slechts een bedrag van € 40,00 (het minimum van de incassokosten) exclusief BTW aan mij verschuldigd. Dit is een te overzien risico!

Heeft u meerdere incassozaken die behandeld moeten worden, dan spreek ik graag een nadere regeling met u af.

Zie ook:

Debiteuren - Crediteuren
Betalen of betaald worden? Goede vraag! Verder lezen...
Incasso bij debiteuren
Worden uw facturen niet betaald? Biedt uw vorderingen aan ter incasso! Verder lezen...
Incassokosten
Wat zijn incassokosten eigenlijk en hoe worden deze berekend? Verder lezen...
U betwist een vordering?
De rekening is te hoog of klopt niet? Beschadigd of niet geleverd product? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!