zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Betalen > Incassokosten

Incassokosten

Ieder bedrijf krijgt er wel mee te maken: debiteuren die niet willen of kunnen betalen. Maar ook particulieren die geld van een persoon of bedrijf hebben te vorderen, zullen wanbetalers kunnen tegenkomen. U stuurt ze een herinnering, vervolgens aanmaningen en toch wordt er niet betaald. Kunt u de kosten en tijd voor herinneringen, aanmaningen en dergelijke verhalen op de wederpartij?

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

De wet (artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat uw debiteur buitengerechtelijke incassokosten moet betalen als een schuld niet is betaald binnen veertien dagen na de aanmaning. Als uw debiteur een bedrijf is, dan zijn de incassokosten en wettelijke rente al verschuldigd als de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat (de hoogte van de) kosten wel ‘redelijk’ moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de incassokosten pas zijn verschuldigd als de debiteur:
 1. niet op tijd heeft betaald;
 2. op de hoogte is van het naderende incassotraject;
 3. en nog veertien dagen de tijd heeft gekregen om alsnog te betalen en dit niet heeft gedaan.
Als u mij inschakelt om uw vorderingen te incasseren, dan wordt er op de juiste wijze aan deze vereisten voldaan zodat uw debiteur ook de incassokosten zal zijn verschuldigd.Deze worden dan door mij bij uw debiteur in rekening gebracht, boven op de al bestaande schuld. Het is eigenlijk een tegemoetkoming in uw kosten voor mijn werkzaamheden.

Wat bedragen de incassokosten?

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt dat deze kosten een vastgesteld percentage van het verschuldigde bedrag zijn.

De incassokosten bedragen in ieder geval het wettelijk minimum van € 40,00! Onderstaande lijst geeft de wettelijke maxima voor de incassokosten.
 • Over de eerste € 2.500: 15%;
 • Over de volgende € 2.500: 10%;
 • Over de volgende € 5.000: 5%;
 • Over de volgende € 190.000: 1%;
 • Over het bedrag boven de € 200.000: 0,5% (met een maximum van € 6.775 ).

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Dan weet u in ieder geval wat de kansen en risico's zijn. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo") (meestal particulieren) of een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is het incassotarief of een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Debiteuren - Crediteuren
Betalen of betaald worden? Goede vraag! Verder lezen...
Incasso bij debiteuren
Worden uw facturen niet betaald? Biedt uw vorderingen aan ter incasso! Verder lezen...
Incassotarief
Bij incassozaken kan ik no-cure-less-pay met u afspreken Verder lezen...
U betwist een vordering?
De rekening is te hoog of klopt niet? Beschadigd of niet geleverd product? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!