zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Betalen > Incasso bij debiteuren

Incasso bij debiteuren

Ieder bedrijf krijgt er wel mee te maken: debiteuren die hun facturen niet willen of kunnen betalen. Maar ook particulieren krijgen er soms mee te maken, bijvoorbeeld omdat leningen of waarborgsommen niet worden terugbetaald of als schade niet wordt vergoed. Op zich al heel vervelend, maar zeker als dit uw eigen financiële positie in gevaar brengt. Ik kan u dan helpen!

Betwiste vorderingen

Soms is er een reden voor de debiteur om niet te betalen. Hij heeft bijvoorbeeld geklaagd over de kwaliteit of kwantiteit van het geleverde product of dienst. Dit is een betwiste vordering. Het incassotarief is dan niet mogelijk. Hiervoor zullen wij andere tariefafspraken moeten maken.

Onbetwiste vorderingen

Maar als de schuldenaar de betaling van de factuur of vordering niet betwist, maar (tijdelijk) niet kan of wil betalen, dan is er sprake van een onbetwiste vordering. In deze gevallen kan ik wel werken op het incassotarief. Het bedrag dat u voor mijn werkzaamheden zal moeten betalen, is dan grotendeels afhankelijk is van de het daadwerkelijk door de debiteur betaalde bedrag.
Lees meer over
het incassotarief.

Incassotraject

Als uw debiteur de vordering niet heeft betwist, dan is er sprake van betalingsonwil of betalingsonmacht. Een brief van mijn kantoor waarin ik dreig met een procedure, kan dan net het verschil maken. Liever dan alle problemen (en kosten) van een gerechtelijke procedure, kiezen debiteuren dan toch voor betaling, al dan niet via een betalingsregeling. In de eerste brief zal ik meteen aanspraak maken op de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Beslag en faillissement

Als de debiteur ook na de het incassotraject nog niet tot betaling is overgegaan, zijn er nog een paar mogelijkheden om deze onder druk te zetten. Soms kan het nodig zijn om conservatoir beslag te leggen. Daarmee kan worden voorkomen dat de debiteur zijn vermogen snel uit het zicht van zijn schuldeisers haalt. Tegelijkertijd zet het druk op uw debiteur. Een faillissementsaanvraag levert soms ook goede resultaten op.

Voor zowel beslaglegging als de aanvraag voor een faillissement heeft u een advocaat nodig. Incassobureau's en deurwaarders mogen deze procedures niet voeren. Ik hanteer vaste tarieven voor het leggen van beslag en voor het verzoek en de behandeling van een faillissementsaanvraag.

Procedure

Als dit niet tot resultaat heeft geleid, dan zal in overleg met u worden besloten om al dan niet een procedure te starten. Pas met een rechtelijke vonnis kan uw vordering namelijk daadwerkelijk geïncasseerd worden.

Bij een procedure voor vorderingen van meer dan € 25.000 heeft u overigens altijd een advocaat nodig. Incassobureau's en deurwaarders mogen deze procedures ook al niet voeren. U voorkomt dus dubbele kosten door meteen mijn kantoor in te schakelen.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw debiteuren tot betalen te bewegen. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Dan weet u in ieder geval wat de kansen en risico's zijn. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo") (meestal particulieren) of een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is het incassotarief of een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Debiteuren - Crediteuren
Betalen of betaald worden? Goede vraag! Verder lezen...
Incassokosten
Wat zijn incassokosten eigenlijk en hoe worden deze berekend? Verder lezen...
Incassotarief
Bij incassozaken kan ik no-cure-less-pay met u afspreken Verder lezen...
U betwist een vordering?
De rekening is te hoog of klopt niet? Beschadigd of niet geleverd product? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!