zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Kosten > Griffiegeld

Griffiegeld

Als een zaak tot een procedure bij de rechtbank, het gerechtshof of andere gerechtelijke procedure zal leiden, bent u meestal griffiegelden verschuldigd. Dit is een soort entreegeld bij de rechtbank. Alleen bij strafzaken is dit anders: dan bent u nooit griffiegeld verschuldigd!

Het griffiegeld in het burgerlijk recht

Het burgerlijk recht betreft zaken tussen particuliere personen en/of bedrijven. Denk daarbij aan incasso's, contracten, echtscheidingen, burengeschillen en dergelijke. Meestal moeten alle partijen (eisers en verweerders) griffierecht betalen. Daar is één uitzondering op: bij de kantonrechter hoeft de verwerende partij geen griffiegeld te betalen.

De omvang van het griffiegeld wordt door een aantal factoren bepaald:

  • de omvang van de vordering;
  • of een partij een natuurlijke persoon of rechtspersoon is (bijvoorbeeld een besloten of naamloze vennootschap, maar voor griffierechten ook een vennootschap onder firma);
  • of er al dan niet met een toevoeging wordt geprocedeerd;
  • en welke gerechtelijke instantie het betreft.
Meer over
toevoegingen


De tarieven van het griffierecht in civiele zaken kunt u vinden op de volgende pagina's:

Het griffiegeld in het bestuursrecht

Het gaat hierbij om zaken waarbij de overheid uw wederpartij is zoals bij geschillen over uitkeringen, bestemmingsplan, vergunningen en dergelijke. De tarieven van het griffierecht in bestuurszaken kunt u hieronder vinden:

Tijdige betaling van het griffiegeld

Het griffiegeld moet dit binnen vier weken volledig te zijn voldaan. Het is van groot belang dat het griffiegeld volledig en tijdig wordt betaald.

Als het griffiegeld namelijk niet, onvolledig of te laat betaald wordt, zal uw zaak of uw verweer niet in behandeling worden genomen (niet-ontvankelijk worden verklaard). U blijft echter wel verplicht tot betaling van het griffiegeld! De rechtspraak hierover is erg strikt: de betalingstermijn geldt altijd!

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag, of dat nu als eiser/verzoeker is of als verweerder. Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Dan weet u in ieder geval wat de kansen en risico's zijn. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten, waaronder ook het griffierecht. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo") of een rechtsbijstandsverzekering. Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Incassokosten
Wat zijn incassokosten eigenlijk en hoe worden deze berekend? Verder lezen...
Incassotarief
Bij incassozaken kan ik no-cure-less-pay met u afspreken Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Proceskosten en procesrisico
Een vast onderdeel van een vonnis: wie betaalt de kosten? Verder lezen...
Rechtsbijstands­verzekering
Dan heeft u recht op vrije keuze van uw advocaat! Verder lezen...
Tarieven
Ik maak vooraf duidelijk afspraken met u over mijn tarief! Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!