zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie > Gezag over kinderen

Gezag over kinderen

De meeste kinderen worden geboren gedurende het huwelijk of de niet-huwelijkse relatie (bijvoorbeeld samenwoners) tussen hun ouders. Juridisch is dit verschil van groot belang.

Elders heb ik al uitgelegd hoe dat zit met de erkenning van het kind. Maar ook voor het gezag over het kind heeft dit verschil grote gevolgen. Aangezien de moeder altijd de juridisch ouder is, heeft zij in ieder geval altijd al het gezag (een enkele uitzondering daargelaten).

A. Uit een huwelijk geboren kind

Als een kind uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan heeft de vader na de aangifte van de geboorte (en dus de erkenning) automatisch ook het gezag. De ouders hebben daarna het gezamenlijk gezag: beide ouders beslissen samen over het kind.

Bij een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet er ook een beslissing worden genomen over het gezamenlijk gezag. Uitgangspunt is dat de ouders het gezag gezamenlijk blijven uitoefenen. Dit staat los van de omgangsregeling tussen ouders en kinderen. Het is ook niet hetzelfde als co-ouderschap: dit is namelijk het geval als de kinderen om de week bij de ene ouder en de andere ouder verblijven.

B. Uit een niet-huwelijkse relatie geboren kind

Bij een kind geboren uit een niet-huwelijkse relatie / geregistreerd partnerschap heeft de vader niet automatisch het gezag. Zelfs als een man het kind heeft erkend, dan nog ontstaat niet van rechtswege het gezamenlijk gezag. De moeder behoudt namelijk nog het eenhoofdig gezag.

Meer weten?
Neem contact op!

Het gezamenlijk gezag is wel eenvoudig geregeld:

  1. De man moet het kind erkend hebben;
  2. De moeder en de man doen daarna een verzoek bij de griffie van de rechtbank. U kunt dit zelf doen: een advocaat is hier niet voor nodig.
  3. Als de griffier het verzoek goedkeurt, schrijft hij dat op in het gezagsregister.
  4. Daarna hebben beide ouders het gezag.

Gezamenlijk gezag geweigerd?

Als de moeder niet wil meewerken aan deze procedure, dan zal de man een verzoek moeten indienen bij de rechtbank om toch het gezag te krijgen. Vaak heeft de moeder dan ook al geweigerd dat de de man het kind erkent (zie de pagina erkenning).

Soms zijn er voor de weigering goede redenen. Maar soms is dat enkel het gevolg van het einde van de relatie tussen de ouders. De man kan de rechter verzoeken om hem samen met de moeder met het gezag te belasten of zelfs om hem alleen met het gezag te belasten. Voor dit verzoek is een advocaat verplicht. Ik kan u daarbij helpen.

Verzoek tot eenhoofdig het gezag

Soms is de situatie en relatie tussen de ouders zo slecht, dat het gezamenlijk gezag niet langer wenselijk of zelfs nog mogelijk is.In beide gevallen kan de andere ouder de rechter om het eenhoofdig gezag verzoeken.

Het moet dan wel gaan om een situatie waarbij het verder uitoefenen van het gezamenlijk niet langer in het belang van het kind is. Volgens de wet kan een ouder het eenhoofdig gezag krijgen als het kind klem of verloren raakt of dreigt te raken. Dit wordt het klemcriterium genoemd. Wanneer dit nu precies het geval is, is weer afhankelijk van de precieze omstandigheden. Als de vader de moeder bedreigd of heeft mishandeld, dan kan dat voldoende zijn.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw verzoek tot gezag of (andersom) in uw verweer daartegen. Ik volg daarbij de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Echtscheiding of einde relatie
Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding of uit elkaar gaan? Verder lezen...
Erkenning van kinderen
Hoe erken je een kind? Wat is daar het juridische gevolg van? Verder lezen...
Gedragscode personen- en familierecht
Gedragscode voor advocaten Verder lezen...
Personen- en familierecht
Hoe zitten familiebetrekkingen juridisch in elkaar? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!