zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Geschillenregeling

Geschillenregeling

Het is - helaas - mogelijk dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Advocatenkantoor Blommendaal (het Kantoor). Wanneer wij er niet in onderling overleg in slagen uw eventuele klachten tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Meer uitleg vindt u in onderstaande klachtenregeling. U kunt deze ook downloaden via deze link.
 1. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst schriftelijk voor aan het Kantoor. Onze kantoorklachtenregeling of -brochure dient daarbij als leidraad.
 2. U dient uw klacht aan het Kantoor schriftelijk voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. U dient uw klacht te richten aan de externe klachtenfunctionaris van het Kantoor, mr L.C. van Kasteren, advocaat te Maastricht, Boschcour 30A, 6221 JR Maastricht.
 4. De klachtenfunctionaris zal de ontvangst van uw klacht binnen 48 uur aan u bevestigen.
 5. De klachtenfunctionaris gebruikt bij de behandeling van de klacht een klachtenregistratieformulier. Zij zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
 6. Mocht het Kantoor of de klachtenfunctionaris uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer het Kantoor of de klachtenfunctionaris niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 7. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het Kantoor of de klachtenfunctionaris indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. Het Kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 11. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.
 12. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Telefoon: 070-3105310 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur).
 13. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis en met uitsluiting van de gewone rechter, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien of indien u zich binnen een maand u tot de gewone rechter wendt, zoals in artikel 7 en 8 van de algemene voorwaarden van het Kantoor is beschreven. Deze zijn gelijktijdig met de kantoorklachtenregeling aan u toegezonden. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 14. Meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur vindt u op de website www.degeschillencommissie.nl.

Zie ook:

Algemene voorwaarden
Op mijn dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Verder lezen...
Contactgegevens
Alle contactgegevens van Advocatenkantoor Blommendaal Verder lezen...
Diensten
Alle diensten van Advocatenkantoor Blommendaal. Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Over Serge Blommendaal
Een korte introductie van Serge Blommendaal, advocaat in Maastricht Verder lezen...
Over het kantoor
Wie ben ik? Waar kan ik u mee helpen? Wat kost het? Verder lezen...
Privacyverklaring
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Verder lezen...
Publicatielijst
Alle publicaties van Serge Blommendaal Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!