zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie > Gedragscode personen- en familierecht

Gedragscode personen- en familierecht

De gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht is opgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

In alle zaken op het gebied van het personen-en familierecht houd ik mij aan deze gedragscode. Een echtscheiding of een discussie over kinderen is nu eenmaal emotioneel beladen en belastend. Met deze gedragscode probeer ik te voorkomen dat de discussie tussen partijen escaleert en partijen onderling tot een oplossing komen.

Gedragscode voor advocaten in personen- en familierecht

 1. De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation - en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.

 2. Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een zaak die gewonnen of verloren kan worden.

 3. De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.

 4. De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.

 5. De advocaat hanteert een professionele distantie, maar de-escaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.

 6. De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.

 7. De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.

 8. De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw familierechtelijke kwesties. Ik volg daarbij deze gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Echtscheiding of einde relatie
Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding of uit elkaar gaan? Verder lezen...
Erkenning van kinderen
Hoe erken je een kind? Wat is daar het juridische gevolg van? Verder lezen...
Gezag over kinderen
Wie heeft gezag over een kind? Hoe verander je dat? Verder lezen...
Personen- en familierecht
Hoe zitten familiebetrekkingen juridisch in elkaar? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!