zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie > Procederen bij de familierechter

Procederen bij de familierechter

De stappen in een procedure bij de familierechter zijn meestal redelijk te overzien. Het schema hieronder geeft de procedure in hoofdlijnen. Vrijwel altijd zal de procedure zo verlopen. Dat wil echter niet zeggen dat dit een snelle procedure is! Zeker als de rechtbank nader onderzoek laat doen door de Raad voor de Kinderbescherming of van een andere deskundige, dan kan dat nogal wat vertraging betekenen!


NB: het schema geeft geen voorlopige voorzieningen en/of incidenten weer!

Verzoekschrift

Een procedure in het familierecht begint altijd met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De verzoeker/verzoekster maakt in dit stuk duidelijk:
1. wat hij/zij wil dat de rechtbank beslist (= het verzoek) en
2. waarom hij/zij dit vindt.
In het familierecht is een advocaat vrijwel altijd verplicht. U kunt dus hoogstwaarschijnlijk niet zelf een verzoekschrift indienen! Ik kan u dan helpen.

Verweerschrift

De andere partij wordt de verweerder (verweerster) genoemd. Deze mag schriftelijk reageren op het verzoek(of de verzoeken). Dit is overigens niet verplicht: het verweer kan ook mondeling op de zitting. Ook dan is een advocaat vrijwel altijd verplicht. Neem contact met mij op als u u zich verweren tegen een al ingediend verzoekschrift.

Zelfstandig verzoek

De verweerder/verweerster kan ook eigen (tegen)verzoeken doen. Dit kan een aanpassing op het originele verzoek zijn, of zelfs een geheel ander verzoek.

Een dergelijk verzoek van de verweerder/verweerster wordt een zelfstandig verzoek genoemd. Dit moet wel altijd schriftelijk! Bijstand door een advocaat is bovendien verplicht. De verzoeker/verzoekster mag vervolgens schriftelijk reageren op het zelfstandig verzoek van de verweerder/verweerster.

Zitting

De rechtbank zal vervolgens een datum voor de mondelinge behandeling (zitting) bepalen. De verzoekende en verwerende partij moeten met hun advocaten verschijnen.

De rechter kan ter zitting nadere informatie aan partijen vragen. Partijen krijgen de mogelijkheid hun standpunten verder toe te lichten. Soms worden er al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over (een deel van) de verzoeken of over de wijze waarop de procedure verder zou moeten gaan.

Meer weten?
Neem contact op!

Nader onderzoek

Soms is de rechtbank van mening dat nader onderzoek nodig is. Dit is vaak als de beslissing een of meer minderjarige kinderen betreft. De rechtbank zal dan de Raad voor de Kinderbescherming vragen onderzoek te doen en advies uit te brengen.

Maar ook andere deskundigen zijn mogelijk: denkt u aan DNA-onderzoekers bij vaderschapsacties, of accountants bij een verzoek om alimentatie. De Raad voor de Kinderbescherming of andere deskundige zal een rapport met uitbrengen met zijn (haar) bevindingen en advies.

De rechtbank zal vervolgens een tweede zitting bepalen. De rechter zal het advies van de Raad voor de Kinderbescherming of van een andere deskundige op deze zitting met alle partijen bespreken.

Beschikking

De rechter zal vervolgens een beslissing nemen. Dit doet hij/zij aan de hand van de wet, de inhoud van het verzoekschrift en verweerschrift en de stukken die door partijen in het geding hebben gebracht. Deze beslissing van de rechtbank wordt een beschikking genoemd.

Beroep

Bent u het niet eens met de beschikking? Helemaal niet of voor een deel niet? Dan kunt u binnen drie maanden na de beschikking in beroep gaan! Dit moet bij het gerechtshof door middel van een beroepschrift. Let op: bijstand door een advocaat is verplicht!

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw familierechtelijke kwesties. Ik volg daarbij de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Echtscheiding of einde relatie
Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding of uit elkaar gaan? Verder lezen...
Erkenning van kinderen
Hoe erken je een kind? Wat is daar het juridische gevolg van? Verder lezen...
Gedragscode personen- en familierecht
Gedragscode voor advocaten Verder lezen...
Gezag over kinderen
Wie heeft gezag over een kind? Hoe verander je dat? Verder lezen...
Personen- en familierecht
Hoe zitten familiebetrekkingen juridisch in elkaar? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!