zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie

Personen- en familierecht

De wet kent veel regels voor de tussen personen die familie van elkaar zijn. vooral binnen een gezin. Belangrijke punten zijn huwelijk, echtscheiding, opvoeding, afstamming en erfenis. Dit wordt het familie- en jeugdrecht genoemd. Een aanverwant rechtsgebied is het erfrecht.

Eén kenmerk zal meteen duidelijk zijn: emotioneel is iedereen er zeer bij betrokken! Juist daarom bepaalt de wet dan ook dat in veel van deze kwesties bijstand door een advocaat verplicht is.

Viergesprek en regeling in der minne

Vaak blijken namelijk de emoties een oplossing in de weg te staan. Als uw advocaat ben ik emotioneel niet direct betrokken. Daardoor kan ik u een zakelijke analyse van uw mogelijkheden geven. Eerst zal ik daarom met u nagaan wat uw wensen en/of ideeën zijn. Vervolgens zal ik u aan de hand van uw juridische positie uitleggen en samen met u bepalen wat haalbaar is.

Meer weten?
Neem contact op!

Daarna zal ik proberen in overleg met de andere betrokkene(n) een oplossing te vinden. Een gesprek tussen ons en de andere partij en zijn (of haar) advocaat is meestal een goed begin. Dit wordt een viergesprek genoemd. De bedoeling is om de kwestie emotioneel te de-escaleren, zoals de gedragscode mij ook verplicht. Als duidelijk is dat een onderlinge regeling echt niet mogelijk is, dan zal de rechter om een beslissing moeten worden gevraagd.

Voorlopige voorzieningen

Soms kan er niet gewacht worden op een regeling. Als er snel iets moet worden geregeld, dan kan de rechter gevraagd worden voorlopige voorzieningen te treffen. Dit zijn tijdelijke beslissingen die blijven gelden voor de duur van de (echtscheidings)procedure. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

  • een tijdelijke omgangsregeling met de kinderen;
  • een tijdelijke beslissing over levensonderhoud of kinderalimentatie;
  • het tijdelijke exclusieve woongenot van de (echtelijke) woning;
  • het tijdelijke exclusieve gebruik van de gezamenlijke auto.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw familierechtelijke kwesties. Ik volg daarbij de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Echtscheiding of einde relatie
Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding of uit elkaar gaan? Verder lezen...
Erkenning van kinderen
Hoe erken je een kind? Wat is daar het juridische gevolg van? Verder lezen...
Gedragscode personen- en familierecht
Gedragscode voor advocaten Verder lezen...
Gezag over kinderen
Wie heeft gezag over een kind? Hoe verander je dat? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!