zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie > Erkenning van kinderen

Erkenning van kinderen

De meeste kinderen worden geboren gedurende het huwelijk van hun ouders of de niet-huwelijkse relatie (bijvoorbeeld samenwoners) tussen hun ouders. Juridisch is dit verschil van groot belang.

A. Uit een huwelijk geboren kind

Een kind dat uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren, heeft van rechtswege (dus: automatisch) een vader en een moeder. Zelfs als de man zeker niet de biologisch vader (verwekker) van het kind is, dan nog is dit voor de wet wel!

B. Uit een niet-huwelijkse relatie geboren kind

Meestal erkend de vader de kinderen uit een niet-huwelijkse relatie tegelijk met de aangifte bij de gemeente van de geboorte. Hij heeft daar wel de toestemming van de moeder voor nodig. De moeder hoeft niet te erkennen: deze is automatisch ("van rechtswege") al juridisch ouder. Ook iemand die niet de biologisch vader is, kan - onder voorwaarden - het kind erkennen.

Gevolgen erkenning

Door de erkenning ontstaat een familierechtelijke band tussen vader en kind. Het juridisch ouderschap geeft zowel rechten als plichten, zoals

  • het recht op omgang met het kind;
  • het recht op informatie over het kind;
  • de plicht tot meebetalen aan de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind (kinderalimentatie)
Belangrijk is dat erkenning van een buiten huwelijk geboren kind niet betekent dat de vader automatisch ook het gezag heeft! Lees hier meer over gezamenlijk en eenhoofdig gezag.

Door de erkenning heeft het kind recht op omgang met de vader. Erkenning heeft ook gevolgen voor de nationaliteit, achternaam en de erfrechtelijke positie van het kind.

Vervangende toestemming voor erkenning

Als een kind uit een niet-huwelijkse relatie is geboren, dan heeft de man de toestemming van de moeder nodig om het kind te kunnen erkennen. Helaas gebeurt het te vaak dat de natuurlijk vader het kind wil erkennen, maar dat de moeder dat niet toestaat.

Soms zijn daar goede redenen voor, maar meestal is dat het gevolg van het einde van de relatie tussen de ouders. Er is dan voor de man nog maar één mogelijkheid: hij kan de rechter om vervangende toestemming verzoeken het kind te mogen erkennen. Bijstand door een advocaat is voor zo'n verzoek verplicht!

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik help u graag bij uw verzoek tot erkenning of (andersom) in uw verweer daartegen. Ik volg daarbij de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Echtscheiding of einde relatie
Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding of uit elkaar gaan? Verder lezen...
Gedragscode personen- en familierecht
Gedragscode voor advocaten Verder lezen...
Gezag over kinderen
Wie heeft gezag over een kind? Hoe verander je dat? Verder lezen...
Personen- en familierecht
Hoe zitten familiebetrekkingen juridisch in elkaar? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!