zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Familie > Echtscheiding of einde relatie

Echtscheiding of einde relatie

Bij de verbreking van een relatie kan het gaan om:
 1. een echtscheiding (bij een huwelijk),
 2. de ontbinding van een geregistreerd partnerschap,
 3. de verbreking van een samenwoning of de beƫindiging van een relatie waarbij partners niet hebben samengewoond.

Echtscheiding

Een echtscheiding en een ontbinding van een geregistreerd partnerschap hebben (vrijwel) dezelfde rechtsgevolgen. Ik zal het geregistreerd partnerschap daarom hierna niet verder apart noemen.

Het huwelijk is bij wet geregeld. De wet bepaalt voor een belangrijk deel de rechten en plichten die hieraan zijn verbonden, ook als het huwelijk eindigt door een echtscheiding.

De wet regelt alleen in hoofdlijnen de gevolgen van echtscheiding als de omgang met en zorg voor uw minderjarige kinderen, uw alimentatie en de verdeling van alimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en uw pensioenrechten. De exacte vormgeving is afhankelijk van de wil van partijen en de specifieke omstandigheden.

Verbreken samenwoning / einde relatie

Andere vormen van relaties zijn niet per wet geregeld. Dit worden niet-huwelijkse relatievormen genoemd.

Bij samenwoners is er wel vaak een samenlevingsovereenkomst, soms zelfs door een notaris opgemaakt. Dit is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap, ook al lijken de termen zoiets te suggereren. Een samenlevingsovereenkomst is niet bij wet geregeld, maar is een gewone overeenkomst. Dat betekent ook dat het gewone contractenrecht van toepassing is en niet het familierecht. Dit geldt ook voor de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Een belangrijk verschil met het huwelijk is bijvoorbeeld dat bij niet-huwelijkse relatievormen er geen recht is op partneralimentatie.

De wet bepaalt ook niets of heel weinig over de de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Een ding staat dan wel weer vast: ook al is er geen recht op partneralimentatie, dat is er wel op kinderalimentatie!

Meer weten?
Neem contact op!

Scheidingscovenant

Bij een echtscheiding of verbreking van een samenwoning, zal ik met u proberen om met (de advocaat van) uw voormalige partner tot een onderling oplossing te komen. Dit wordt daarna opgenomen in een scheidingsconvenant. Zo'n convenant bevat afspraken over:
 • de omgang met en zorg voor uw minderjarige kinderen (het ouderschapsplan);
 • de afwikkeling van uw samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden;
 • een alimentatieberekening (levensonderhoud).
 • De verdeling van gemeenschappelijke goederen en/of pensioenen;
Soms moet dit scheidingsconvenant aan de rechter worden voorgelegd.

Verplichte gang naar de rechter

Als het gaat om een echtscheiding, dus de beƫindiging van een wettelijk huwelijk, dan moet het echtscheidingsconvenant altijd aan de rechter worden voorgelegd. Deze neemt dan een beschikking waar het echtscheidingsconvenant onderdeel van uitmaakt.

Bij een geregistreerd partnerschap is dat alleen verplicht als er minderjarige kinderen zijn.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik kan u bijstaan bij uw echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap of het verbreken van een samenwonen. Ik volg daarbij de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

Bij het gratis intakegesprek maak ik een eerste inschatting van uw zaak en probeer de haalbaarheid aan te geven. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Maak meteen een afspraak!

Niet onbelangrijk: we bespreken ook de kosten. Indien mogelijk werk ik op basis van een toevoeging ("pro deo"). Zo niet, dan is een vast tarief misschien mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op!

Zie ook:

Erkenning van kinderen
Hoe erken je een kind? Wat is daar het juridische gevolg van? Verder lezen...
Gedragscode personen- en familierecht
Gedragscode voor advocaten Verder lezen...
Gezag over kinderen
Wie heeft gezag over een kind? Hoe verander je dat? Verder lezen...
Personen- en familierecht
Hoe zitten familiebetrekkingen juridisch in elkaar? Verder lezen...
Procederen bij de familierechter
Hoe verloopt een procedure voor een echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning of gezag? Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!